Home
De reden van de naam Burubudur
welke diensten worden geleverd
contact
Voorbeelden
BURUBUDUR
BURUBUDUR
BURUBUDUR VOORBEELDEN
Een aantal voorbeelden van eerder uitgevoerde opdrachten cq
werkzaamheden:


Productimplementatie:

Voor een schadeverzekeraar voorbereiden van een pilot voor het
testen van een nieuwe autoverzekeringsproduct, zowel distributie
als automatisering. Deze schadeverzekeraar wilde een nieuwe wijze
van premievaststelling en bijbehorende acceptatie uit testen in de
markt. Hiervoor was het noodzakelijk dat er in een pilot omgeving
geautomatiseerde ondersteuning was voor de acceptatie en
registratie, dat betrokken accountmanagers werden gemotiveerd en
tussenpersonen geselecteerd, dat er documentatie materiaal

aanwezig was.
Interim management:

Bij een Zorgverzekeraar interim managment. De afdeling bestond uit
een tweetal groepen. Een heeft met als hoofdtaak het afhandelen van
het service telefoonverkeer voor meerdere ziektekosten labels, de
andere groep als hoofdtaak het relatie beheer van collectieve
ziektekosten portefeuille. Een deel van de werkzaamheden was
uitbesteed aan een extern call center. Tijdens het uitvoeren van de
opdracht zijn onder andere de volgende resultaten geboekt:
Verhoging van de performance van het call center met 50% met
betrekking tot het servicelevel;
Tijdig en juist verhogen van de collectieve portefeuille van ruim 400
collectieve overeenkomsten;
Implementatie van een internet E-service applicatie