Home
Voorbeelden
contact
welke diensten worden geleverd
De reden van de naam Burubudur
BURUBUDUR PROGRAMMA
Organisaties willen vaak meer dan met de beschikbare
middelen en capaciteit mogelijk is. Op dat moment
moet er worden gekozen. Een goede inventarisatie van
lopende en nog op te starten projecten en het
confronteren hiervan met de bedrijfsbelangen is vaak
het vertrekpunt voor het opzetten van een
projectenportefeuille en het starten van een uitvoerings
programma.

De dienst bestaat uit het opstellen van een projecten
portefeuille, het aansturen van het programma dan wel
het realiseren van een of meerdere projecten.


MANAGEMENT